gry dla trenerów

Szkolenia rozwijające przywództwo

Kompetencje przywódcze to nieodzowna cecha, jaką muszą posiadać managerowie i osoby, które zarządzają personelem. To przecież na nich ciąży odpowiedzialność za sukces, jaki ma odnosić cała grupa. Okazuje się jednak, by kadra zarządzająca mogła wykonywać swoje zawodowe zadania skrupulatnie, również musi stale się doszkalać. To wpływ nie tylko zmieniających się trendów, ale i coraz lepszych kwalifikacji szeregowych pracowników.

Liderzy teamu mają niełatwe zadanie do wykonania. Z jednej strony muszą kontrolować pracę swoich podwładnych, z drugiej jednak motywować ich do działania, dzięki czemu ich zaangażowanie będzie większe. Nie da się też ukryć, że to na nich ciąży odpowiedzialność za pracę całego zespołu. Co więcej, już dawno minęły czasy, w których głównym modelem zarządzania był styl autorytarny. Dzisiaj raczej stawia się na nieco bardziej luźne, na pewno demokratyczne podejście, dzięki któremu pod uwagę bierze się także potrzeby wszystkich pracowników.

Managerowie coraz częściej korzystają z przeróżnych szkoleń i kursów. Ogromną popularnością cieszą się szkolenia otwarte, w których głównym motywem są gry dla trenerów. Dzięki nim nie zdobywa się może czysto technicznej wiedzy i umiejętności, ale na pewno nabywa albo usprawnia nieco niektóre cechy osobowości. Manager może uświadomić sobie, jak być bardziej asertywnym, jak motywować personel, jak budować dobre relacje i jak skutecznie się komunikować. Takie szkolenia bez wątpienia wpływają korzystnie na atmosferę w dziale i współprace pomiędzy przełożonym a pracownikami.

Kolejne kursy, w których mogą brać udział managerowie, to te zamknięte. Na takich liderzy podnoszą swoje kwalifikacje, by być przykładem dla całego zespołu, by móc osiągnąć awans, by móc przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym. Wiadomo przecież, że pracownicy powinni stale się dokształcać. Wzmożony rozwój daje szansę na odnoszenie zawodowych sukcesów.