oczyszczanie wód

Oczyszczanie wody i ścieków dla przemysłu chemicznego

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w przemyśle chemicznym muszą spełniać szereg surowych wymogów, które nakładają na nie obowiązujące przepisy krajowego oraz europejskie. Objęte nimi są również systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Biorąc to pod uwagę, konieczne staje się stosowanie wyłącznie sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań, które dotyczyć będą systemów nie tylko skutecznych, ale również oszczędnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego.

W jaki sposób dobrać takie rozwiązania? Najlepiej poprzez współpracę z odpowiednimi partnerami, którzy doskonale znają się na swojej pracy i wiedzą, co warto polecić..

Technologie oczyszczania wody i ścieków

 

Kluczowym wymogiem wydaje się maksymalna optymalizacja całego procesu. Wszystko po to, aby z jednej strony uzyskać wysokiej jakości wodę i oczyszczone ścieki, a z drugiej ograniczyć niezbędne koszty, które stanowią spore obciążenie dla przedsiębiorstwa.

Na szczęście rozwój technologiczny w branży chemicznej jest bardzo dynamiczny. Także pod względem uzdatniania i oczyszczania. Niezwykle często stosowane są chociażby filtry bębnowe i dyskowe, które usuwają zawiesinę. To kluczowe elementy w ramach tak zwanego podczyszczania ścieków. Podobnie jak systemy wysokosprawnej koagulacji Actiflo.

Niezwykle przydatne okazują się również procesy beztlenowe, użytkowane w ramach oczyszczania ścieków. Pożądane efekty pozwalają uzyskać ponadto wyparki próżniowe, flotacja ciśnieniowa czy też reaktory MBBR z aktywnym biofilmem.

Jeśli zaś chodzi o uzdatnianie wody, wyspecjalizowane podmioty zazwyczaj zalecają implementację technik membranowych, specjalnie dobranych środków chemicznych czy też systemy mobilne. Bez względu na zapotrzebowanie, tacy partnerzy są w stanie dostarczyć wyłącznie efektywne technologie, dzięki którym firmy z branży chemicznej mogą być spokojne o spełnienie kluczowych wymogów. Co równie istotne, tak rozumiana współpraca może przynieść szereg korzyści finansowych, związanych chociażby z poczynieniem znaczących oszczędności poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych.