informatyka w szkole

Informatyka w szkole

Wirtualny świat i nowoczesne technologie wkroczyły w naszą rzeczywistość. Dzisiaj nie wyobrażamy już sobie pracy zawodowej bez komputera czy tabletu. Co więcej, również szereg rozrywek i sposobów na spędzanie wolnego czasu przebiega przy wykorzystaniu elektroniki. Nic więc dziwnego, że informatyka jest standardowym przedmiotem w szkołach podstawowych już od momentu nauczania w klasach wczesnoszkolnych. Wykorzystanie tik w szkole, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach to dzisiaj norma.

Przeczytaj także: https://twojzlobek.pl/jak-nauczyc-dziecko-liter/

Niektóre placówki edukacyjne wprowadziły korzystanie z tabletu w ramach wszystkich lekcji, inne zaś organizują jedynie poszczególne zajęcia informatyczne. Warto zaznaczyć, że również pedagogika specjalna korzysta z innowacyjnych technologii. Ogrom ćwiczeń dobranych pod względem chęci niwelowania indywidualnych zaburzeń przebiega właśnie poprzez korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Uznaje się, że im dzieci szybciej oswoją się z nowoczesną technologią, tym łatwiej będzie im w życiu dorosłym. Nie da się ukryć, że innowacyjne sprzęty elektroniczne zawładnęły naszym życiem, a codzienna komunikacja bez ich użycia jest praktycznie niemożliwa. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale jednak należy dostosować metody edukacyjne do postępu cywilizacji. Technologia w szkole XXI wieku to komputery i inne urządzenia, dzięki którym udaje się prowadzić lekcje w nowoczesny sposób, jak również terapię różnego rodzaju zaburzeń z doskonałymi efektami.